Hírek

Tájékoztatás a vendéglátó üzletek NTAK regisztrációjáról

2021. október 19. 11:19
Címkék: közérdekű
Frissítve: 2021. október 19. 11:25

TÁJÉKOZTATÁS

a vendéglátó üzletek NTAK regisztrációjáról

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy - a 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében - minden hazai vendéglátó üzlet üzemeltető köteles 2021. november 1. napjával a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, továbbá az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek kötelesek ott - a vendéglátó szoftver alkalmazásával - 2022. június 1. napjától napi szinten adatot szolgáltatni.

Részletek:

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019.(X.15.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Vhr.). A Vhr. 2. § 15. pontja értelmében adatszolgáltatásra kötelezett az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, azaz a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet alapján.

A Kr. 2. § (17) bekezdése meghatározza a vendéglátó szoftver fogalmát: az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető által kötelezően használt olyan informatikai program, amely azNTAK számára adatok továbbítására alkalmas.

Azt is előírja a jogszabály, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője - a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján - az e rendelet hatálya alá tartozó vendéglátó üzlet üzemeltetők által átadott adatokat az NTAK útján továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.  

A Kormány az NTAK üzemeltetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MTÜ) jelöli ki.

A fent rögzítettek értelmében minden hazai vendéglátó üzletet regisztrálni kell az NTAK-ba, adatszolgáltatásra azonban nem minden regisztrált vendéglátó üzlet köteles, mivel a Vhr. az online pénztárgépek használatához köti az adatszolgáltatási kötelezettséget.

A következő vendéglátóhely típusok esetében kötelező a regisztráció és a napi szintű adatszolgáltatás is az NTAK felé:

étterem, TEÁOR'08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás.

büfé, TEÁOR'08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás.

cukrászda, TEÁOR'08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás.

kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely,TEÁOR' 08: 5630 - Italszolgáltatás

italüzlet, bár,TEÁOR' 08: 5630 - Italszolgáltatás

zenés-táncos szórakozóhely,TEÁOR' 08: 5630 - Italszolgáltatás

gyorsétterem, TEÁOR' 08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás.

alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR' 08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás.

 

 

 

 

Az alábbi három vendéglátóhely típusnak kizárólag a regisztrációs kötelezettséget kell teljesítenie, de adatot nem kell szolgáltatnia az NTAK felé:

-   munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5629 - Egyéb vendéglátás;

-   rendezvényi étkeztetés, TEÁOR'08: 5621 - Rendezvényi étkeztetés;

-   mozgó vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás.

(A vendéglátóhely típusokat a kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX.29.) Kr. (a továbbiakban: Kr.) 4. melléklete rögzíti.)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kr. 27. § (6)-(7) bekezdései értelmében a jegyző a vendéglátó üzlet NTAK-ba történő adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző köteles értesíteni az NTAK-ot azon vendéglátó üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem rendelkeznek, vagy az NTAK-ba nem regisztráltak, vagy a kötelező adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítetik.

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus Tv.) 9/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy a vendéglátó üzlet üzemeltetője a tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül köteles regisztrálni az NTAK-ba. 

Már működő vendéglátóhelyek üzemeltetője - a Turizmus tv. 12/A. §(1) bekezdése értelmében - az NTAK-ba történő regisztrációt 2021. november 1. napjával köteles megkezdeni, az adatok szolgáltatására és továbbítására pedig 2022. július 1. napjától köteles.

Az MTÜ a vendéglátó üzlet üzemeltetője részére a vendéglátó szoftvert térítésmentesen biztosítja.

Felhívjuk továbbá figyelmüket, hogy a vendéglátóhely üzlettípus bejelentését a jegyző a Kr. 27.§ (11) bekezdés szerint 2021. október 31-ig köteles hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. Ha a hatósági ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy kereskedő nem tett eleget az üzlettípusra vonatkozó bejelentési kötelezettségének, úgy a jegyző a vendéglátó üzletet azonnali hatállyal a kötelezettség teljesítéséig bezáratja.

Az NTAK tájékoztatása alapján a regisztrációs felület megnyitása a későbbiekben várható, bővebb információk hamarosan az NTAK információs oldalán lesznek olvashatóak: https://info.ntak.hu/.

Kérdések esetén keressék az MTÜ Ügyfélszolgálatát a hét minden napján, 0-24 órában hívható 06-1/550-1855 telefonszámon, illetve a turisztika@1818.hu e-mail címen.

Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét, a hivatkozott jogszabályban foglaltak tanulmányozását (a Vhr. 2.-3., 6/A-6/B, 8/A-8/B, 10-13.§-ai; továbbá a 2. melléklete, valamint a Turizmus tv. 2., 9/A-G., 12/A. §-ai) és az ott előírtak teljesítését.  

 

Hajdúdorog, 2021. október 18.

Tisztelettel:

dr. Nagy Nándor

jegyző