Hírek

ÜKB Meghívó

2021. december 09. 09:55
Címkék: meghívó
Frissítve: 2021. december 09. 10:00

ÜGYRENDI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG

ELNÖKÉTŐL

4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.

M E G H Í V Ó

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testület

Ügyrendi és Kulturális Bizottsága

2021. december 13-án (hétfőn) 15 óra 00 perckor

a Városháza tanácskozó termében tartandó ülésére,

melyre tisztelettel meghívom

 

 Napirend:

1./     Előterjesztés Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (2)

2./     Előterjesztés a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 6/2019. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról (3)

3./     Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 1/2016. (I.15.) önkormányzati rendelet módosításáról (4)

4./     Előterjesztés a Hajdúdorogi Start Műszaki Szolgáltató és Értékesítő Szociális Szövetkezetből való kilépésről (5)

5./     Előterjesztés Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetési koncepciójáról (6)

6./     Előterjesztés a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről (7)

7./     Előterjesztés Hajdúdorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyes hatásköreinek a Szociális, Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottságra, valamint a polgármesterre történő átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről, azok eredményeiről (8)

8./     Előterjesztés Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2022. I. félévi üléstervéről (9)

9./     Előterjesztés Hajdúdorog Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról (10)

10./  Előterjesztés Hajdúdorog település környezeti állapotának elemzéséről, értékeléséről (13)

 

Hajdúdorog, 2021. december 7.

Szabó-Rékasi Mónika s. k. 

Ügyrendi és Kulturális Bizottság

elnöke