2. sz. Általános Iskola

 • Az intézmény hivatalos neve: 2. sz. Általános Iskola
 • Székhely: 4087 Hajdúdorog, Nánási út 11.
 • Székhelyen kívül működő intézményegysége: 4087 Hajdúdorog, Nánási út 19.
 • Az intézmény fenntartója: Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete
 • Elérhetőség: 52/389-857
 • Az intézmény vezetője: Urgyán Tibor György
 • E-mail: altalanos.iskola@freemail.hu
2. sz. Általános Iskola2. sz. Általános Iskola

2007/08. tanévre vonatkozó adatok:

 • Létszámadatok:
  • 50 fő tanuló
  • 11 fő dolgozó
 • Csoportok száma:
  • 5 tanuló csoport
  • 2 napközis csoport

Az intézményt a Tokaji úti Általános Iskola eltérő tantervű tagozatából a Városi Önkormányzat alapította 1990-ben. Az iskola feladatát az alapító a sajátos nevelésű (SNI) gyermekek nevelésében, oktatásában határozta meg. Az intézmény minden tanulója sajátos nevelési igényű. Jelenleg 4 csoportban látják el a tanulásban akadályozott, 1 csoportban pedig az értelmileg akadályozott gyermekek nevelését, oktatását. Délután 2 napközis otthonos csoportban gondoskodnak a diákok fejlesztéséről.

Az iskola célkitűzései között első helyen szerepel:

 • a képességfejlesztés egyéni és kiscsoportos formában,
 • a differenciált, szükségletekhez igazodó segítségnyújtás a képességek fejlesztése során,
 • a tanulók felkészítése a továbbtanulásra,
 • az önálló életvezetési technikák elsajátítása,
 • a személyiség gazdagítása, önelfogadással, a mások és a "másság" elfogadásával, toleráns magatartással,
 • az általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítása, azonosulás ezekkel az értékekkel.

A tanórán kívüli művelődés, a kulturális hátrányok leküzdése érdekében hozta létre néhány pedagógus és szülő a Szivárvány Alapítványt. Célja a tanulók etnikai, szociális helyzetéből, valamint testi és értelmi adottságaiból eredő hátrányos helyzetének mérséklése az oktatás és művelődés területén. A gyermekek egészséges szereplési vágyát a kulturális élet területén tudják leginkább kielégíteni. Műsoraik különlegessége és egyben legnagyobb pozitívuma, hogy nemcsak a legjobb képességű gyerekek szerepelnek. Ezeken a rendezvényeken önmagukat adják. Mindenki szerephez jut, a felnőttek, tanárok is!

A szó szoros értelmében hisznek és megvalósítják a költő megható sorait:

Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban,
Némelyik hangja mély, a másiké magas,
Megint másik hangosan cirpel a telefondróton,
És aki csak tapsolni tud, olyan is akad...