GAMESZ

Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ)

A GAMESZ-t a Hajdúdorog Nagyközségi Tanács alapította 1980-ban, fenntartó szerve Hajdúdorog Városi Önkormányzati Képviselő-testület. Az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Alaptevékenységét az önkormányzat által megállapított éves költségvetésből biztosítja.

GAMESZGAMESZ
Alaptevékenysége:

A hatályos jogszabályok, a Városi Önkormányzat, valamint a Városi Önkormányzat jegyzője által meghatározott feladatok ellátása. Egyrészt a részben önállóan gazdálkodó intézmények megbízása alapján gazdálkodási, beszerzési, karbantartási feladatok ellátása.

A részben önállóan gazdálkodó intézmény neveCíme
Egyesített Napközi otthonos ÓvodaHajdúdorog, Sarok u. 5. sz.
Görög Demeter Művelődési HázHajdúdorog, Böszörményi u. 5.
2. sz. Általános IskolaHajdúdorog, Nánási u. 11. sz.
Mészáros Károly Városi KönyvtárHajdúdorog, Böszörményi u. 7.
Idősek KlubjaHajdúdorog, Böszörményi u. 27. sz.
Családsegítő és Gyermekjóléti SzolgálatHajdúdorog, Nánási u. 19.

Másrészt saját szervezeti egységei keretében ellátja a mezőgazdasági, helyi út, híd, közvilágítási, városgazdálkodási, szennyvízhálózat kezelési feladatokat, lakásgazdálkodási teendőket. Üzemelteti a Köztemetőt, Strandfürdőt, Vízművet, működteti a Körzeti egészségügyi szolgálatot - ezen belül az ügyeleti és védőnői szolgálatot.

Szervezeti felépítése:

A GAMESZ élén a GAMESZ vezető, Papp József áll. Ő gyakorolja a vezetői jogokat a szervezeti egységek felett, valamint a részben önállóan gazdálkodó intézményeket koordinálja. Az intézmény szervezeti egységei:

 • Strandfürdő (vezetője: Fehér Antal)
 • Vízmű telep (vezetője: Nyusti György)
 • Parkgondozás (vezetője: Tóth Antal)
A munkaidő beosztása
 • GAMESZ iroda: hétfőtől - csütörtökig 730 órától 1630 óráig, pénteken 730 órától 1600 óráig
 • Vízműtelep: hétfőtől - csütörtökig 730 - 1630, pénteken 700 - 1324, hétvégén otthoni készenlét
 • Strandfürdő: június 1-től - augusztus 31-ig 900 - 1900, április 1-től május 31-ig 730 - 1630
Elérhetőségek:
 • Cím: 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 4.
 • GAMESZ vezető, Papp József, tel.: 52/232-663
 • GAMESZ iroda, tel.: 52/232-663
 • Vízmű telep, tel.: 52/389-844
 • Strandfürdő, tel.: 52/389-761
 • Központi Orvosi Rendelő, tel.: 52/389-644
 • Gyermekorvosi Rendelő, tel.: 52/389-772