Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat


  Hajdúdorogi Család - és Gyermekjóléti Szolgálat

 • Cím: 4087 Hajdúdorog, Nánási út 19.
 • Telefonszám: 52/ 232 - 654, (30) 237 - 7331
 • E-mail: segito.hdorog@gmail.com
 • Weboldal: www.hd-gyjsszsz.hajdudorog.hu
 • Intézményvezető: Béresné Lőrincz Erzsébet

Az intézmény bemutatása

A Hajdúdorogi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, korábbi nevén Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 1998.augusztus 1-jén alakult és kezdte meg munkáját a Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő -testülete 74/1998.( VII.21.) KT. számú határozata alapján.

A szociális segítő munkát, főként két törvény és a hozzájuk kapcsolódó végrehajtási rendeletek határozzák meg, az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról valamint az 1993.évi III. törvény a szociális igazgatásról és ellátásokról, illetve a 1/2000 (I.7.) SzCsM a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet és a 15/1998. (IV.30.) NM a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet alapján végzi.

Az intézmény célja:

A családi problémák komplex módon történő kezelése, mely magában foglalja a megelőzést, a problémák felderítését, a problémákkal küzdő családok gondozását és utógondozást. Az intézmény szociális és mentálhigiénés alapellátást biztosít Hajdúdorog város lakosságának, illetve a hozzáforduló rászorulóknak. A szolgálat feladata a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése és a családból kiemelt gyermek családba való visszahelyezése.

Család-és Gyermekjóléti szolgálat:

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai körében biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást (személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást) a településen. Ez a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás. Felhasználja a szociális munka módszereit és eszközeit a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő neveltetésének elősegítése érdekében, veszélyeztetettségének megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezéséhez. Továbbá szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást szervez és tart. Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeli ellátásokhoz és a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, a családgondozást, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet érzékelő jelzőrendszer működését, a családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló konfliktuskezelő mediációt, valamint a nehéz helyzetben levő családokat segítő szolgáltatásokat nyújt.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot általában önként keresik fel a kliensek a problémáikkal. A problémajelzéseket az észlelő, és jelzőrendszer tagjai juttatják el a Szolgálathoz. Amennyiben nem önként keresik az ügyfelek a segítségnyújtást, abban az esetben a szociális munka minden eszközével azon kell dolgozni, hogy az érintett személyek és családok, ne kényszerként éljék meg a segítő kapcsolatot az intézménnyel, hanem érezzék azt, hogy Szolgálat az adott élethelyzetben a legoptimálisabb szolgáltatást igyekszik biztosítani, támogató- és segítő kezet nyújt az egyén és családja számára.

Az intézmény tevékenysége:

 • szociális segítő munka (családsegítés)
 • segítségnyújtás a családok szociális problémáinak és a családi
 • konfliktusoknak a megoldásában
 • a szolgálat működteti az észlelő és jelzőrendszert
 • segítségadás mentális problémák megoldásában
 • segítő beavatkozások krízis helyzetben
 • hivatalos ügyek intézésének segítése
 • nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, életvezetési, pszichológiai, jogi tanácsadás biztosítása
 • a településen élő lakosság szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése
 • intézményekkel, társadalmi csoportokkal, szervezetekkel való együttműködés
 • utcai szociális munka
 • adományok fogadása a lakosság és egyéb szervezetek felől, koordinálás rászoruló személyek felé, adomány gyűjtés szervezése és kiosztása
 • szabadidős tevékenységek és programok szervezése
 • Kérjük forduljanak bizalommal a szolgálatunkhoz, igyekszünk hatékony megoldást találni a problémákra!

  Személyi feltétel áttekintése az intézményben

  Intézményvezető:Béresné Lőrincz Erzsébet

  - Krucsó Józsefné - családsegítő

  - Majorné Szűcs Judit - családsegítő, jelzőrendszeri felelős

  - Rácz Lászlóné - családsegítő

  - Szikszai Zoltán - családsegítő, szociális segítő, mediátor

  - Hadházyné Kovalik Beáta - szakasszisztens

  - Farkas Márkné - családsegítő asszisztens

  - Gergely - Kiss Kitti - családsegítő

  Az intézmény nyitvatartása:

  • Hétfő: 7:30 -16:00 ig.
  • Kedden: 7:30 - 16:00 ig.
  • Szerdán: 7:30 - 18:00 ig.
  • Csütörtök:7:30 - 16:00 ig.
  • Pénteken: 7:30 - 12:00 ig.

  Az intézmény ügyfélfogadási rendje:

  • Hétfő: 8:00 - 16:00 ig.
  • Kedd: 8:00 - 16:00 ig.
  • Szerda: 13:00 - 18:00 ig.
  • Csütörtök: 8:00 -16:00 ig.
  • Szerdán, és pénteken délelőtt nincs ügyfélfogadás.
  • Ebédidő: 12:00-12:30-ig