Idősek Klubja

Az Idősek Klubja adatai:
 • Az intézmény hivatalos megnevezése: Idősek Klubja
 • Székhelye: 4087 Hajdúdorog, Böszörményi u. 28.
 • Tel/fax: 52/389-780
 • E-mail: korona1@freemail.hu
 • Alapító szerv neve: Nagyközségi Tanács Hajdúdorog
 • Alapító jogutódja: az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő Testülete (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.)
 • Az intézmény alapításának időpontja: 1971.
 • Működési területe: Hajdúdorog város közigazgatási területe
 • Az intézmény célja, feladata: Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátás biztosítása, nappali ellátást nyújtó intézmény keretében, valamint az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi gondozás.
 • Személyi feltételek: 1 fő intézményvezető; 1 fő szociális gondozó-szervező; 4 fő gondozó-ápoló
Idősek KlubjaIdősek Klubja
Az intézmény tevékenysége:

Az Idősek Klubja nappali ellátást biztosító intézmény, melynek célja a hiányzó családi gondoskodás pótlása, fizikai, mentális, egészségügyi segítségnyújtás révén. Személyi és tárgyi feltételeink részben biztosítottak. Jól megközelíthető helyen, a városközpontban helyezkedik el az intézmény, tágas, zárt, parkosított udvarral. Az épületben előtér, tálalókonyha, ebédlő, fürdőszoba, személyzeti zuhanyzó, öltöző, társalgó, folyosó és mellékhelyiségek szolgálják az idős emberek kényelmét. Bútorzata kényelmes, az ellátottak igényeinek, egészségügyi adottságainak részben megfelelő. Mivel a szolgáltatásainkat mozgáskorlátozottak is igénybe veszik ezért szükséges az épület akadálymentesítése. Ennek megvalósításához a pályázat beadásra került.

Az intézmény elsősorban a saját otthonukban élő szociális és mentális gondozásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes idős korúak napközbeni gondozására szolgál és nyújt különböző szolgáltatásokat. A klubtagoknak lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, higiéniai szükségletek kielégítésére, valamint a szabadidős tevékenységekre. A klub célja a családi gondoskodás pótlása szociális és mentális segítségnyújtás révén, valamint az idős ember szociális helyzetének javítása, egyedüllétének megszüntetése, a tétlenséggel járó káros hatások megelőzése valamint egészségi és higiéniás viszonyainak javítása.

Fizikai ellátás keretén belül napi háromszori étkezést biztosítunk tagjaink számára - tízórai, ebéd, uzsonna. Segítünk a mindennapi tisztálkodásban.

Egészségügyi ellátás keretén belül rendszeresen mérjük ellátottaink vérnyomását, vércukor szintjét, súlyát és ezt dokumentáljuk. Szükség esetén elkísérjük tagjainkat az orvoshoz, az általa felírt gyógyszereket kiváltjuk.

Minden ellátottal egyéni sajátosságának megfelelően foglalkozunk. Feladatainkat éves munkaterv alapján végezzük. Nincsenek látványos sikereink, mégis tele vagyunk apró hétköznapi örömökkel, és azon fáradozunk, hogy tagjaink életviteléhez naponta segítséget tudjunk nyújtani, hogy megelégedéssel éljék napjaikat.

Étkeztetés

Legalább napi egyszeri melegételt biztosítunk azoknak, akik életkoruk, betegségük, szociális helyzetük miatt erről nem képesek gondoskodni. Az étkeztetést elvitellel, és kiszállítással lehet igénybe venni.

Házi segítségnyújtás

Azokat a hajdúdorogi polgárokat gondozzuk otthonukban, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak részben képesek.

Főbb szolgáltatásaink:
 • fürdetés, mosdatás
 • öltöztetés
 • gyógyszerezés felügyelete, felíratása, kiváltása
 • vérnyomás és testsúly mérése, diéta ellenőrzése
 • bevásárlás
 • közvetlen környezetének rendbe tétele
 • szociális ügyintézés (segélyek, hivatalos ügyek)
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Az otthonukban élő idős illetve beteg emberek számára nyújt krízishelyzetben megoldást. A rászoruló egy egyszerűen kezelhető segélyhívó készülékkel a nap 24 órájában segítséget kérhet. A rövid időn belül lakásra érkező gondozó intézkedik a probléma megoldásáról, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátást kezdeményez. Ez az ellátási forma elsősorban azoknak az embereknek nyújt megoldást, akik önmaguk ellátásáról képesek gondoskodni, de betegségükből, állapotukból adódóan jellemzi őket a hírtelen rosszullét, elesés.

Kik igényelhetnek jelzőkészüléket?

 • Aki már valamilyen nappali ellátásban részesedik, de esti éjszakai ellátása nem megoldott.
 • Aki intézményi szociális otthoni elhelyezésre vár, a család nem képes felvállalni a folyamatos törődést, segítést.
 • Aki mozgásában korlátozott ill. fogyatékos.

A helyi viszonyokat figyelembe véve a jelenlegi szociális szolgáltatások a településen élő idősek, hátrányos helyzetűek igényeit már nem elégítik ki. A családok nem képesek a tőlük elvárható módon az idősek, betegek gondozására (ingázók stb.). A rászorulók száma indokolná a bentlakásos intézmény létrehozását.