Polgármesteri Hivatal

  • Jegyző: dr. Nagy Nándor
  • Aljegyző: dr. Németh Adrienn

Hajdúdorog, mint Debrecen után a megye 8. legnagyobb - 9281 fős - lakosú városa, Hajdú-Bihar megye észak-keleti, ritkán lakott térségében fekszik, 10065 hektár közigazgatási területtel, Debrecentől észak-nyugati irányban, 36 km távolságra.

A szervezet létszáma

A Városi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 50 fő. Köztisztviselők száma 45 fő, amely kiegészül 5 fő közalkalmazott mezőőr foglalkoztatásával. A dolgozók átlag életkora 41év. A nők és a férfiak aránya a hivatalon belül 80-20%. A vezető beosztásúak aránya a hivatali teljes létszámhoz viszonyítottan 13% (2008. évi adatok).

A szervezet feladatköre

A Városi Polgármesteri Hivatal Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testületének szerveként önkormányzati és jogszabályban megállapított államigazgatási feladatokat ellátó önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

A szervezet stratégiai céljai

A képviselő-testület által 2008. évre meghatározott teljesítményértékelés alapját képező kiemelt célok, amely célkitűzések teljesítése minden köztisztviselővel szemben elvárás. A leírtakon túlmenően szükséges lenne a Városi Polgármesteri Hivatal épületének akadály-mentesítése, aminek megvalósításához egy alkalommal (2006-ban) pályázatot nyújtottunk be és 2008. évre is betervezte a költségvetési rendeletébe a pályázat benyújtásához szükséges önrészt. Évek óta szeretné a hivatal vezetése megvalósítani a közigazgatás-specifikus minőségfejlesztési modell, a szervezeti teljesítményt mérő Közös Értékelési Keretrendszer (CAF) bevezetését. Az e-közigazgatás szélesítését tervezzük a meglévő elektronikus könyvelési és iktatórendszer mellé az okmányirodai ügyfélkapu tapasztalatainak felhasználásával. Az ügyfelek részére a város honlapján virtuális polgármesteri és jegyzői fogadóórát tervezünk havi egy alkalommal. Az okmányirodában bankkártya-leolvasó készülék beillesztését szeretnénk az ügyfelek tehermentesítése érdekében a postai befizetéssel szemben. Pályázatíró-csoport létrehozásának megszervezését kezdtük meg 2007. évben az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Debreceni Regionális Kirendeltsége Hajdúnánás közreműködésével 5 fő pályakezdő diplomás fiatal foglalkoztatásával.

A szervezet működésének fontosabb jellemzői

A Városi Polgármesteri Hivatal működésének elsődleges jellemzője a törvényes és tisztességes ügyintézés, az önkormányzati érdekkülönbségek miatti konfliktusok enyhítése, az előírásoknak megfelelő előterjesztések és megoldási alternatívák megadásával. A város lakosságának és a hivatali munkában résztvevő társhatóságok, partnerek igényeinek magas szintű kiszolgálása. A városfejlesztésében való közreműködés a modern informatikai és technikai eszközök, valamint képzett és udvarias munkatársak alkalmazásával. Munkahely-teremtő beruházások támogatása az önkormányzati és hivatali kapcsolatrendszerrel.