Szent Bazil Oktatási Központ

Dr. Keresztes Szilárd hajdúdorogi megyéspüspök 1991. júniusában Görög Katolikus Gimnáziumot alapított Hajdúdorogon, a bazilita szerzetesek által működtetett, 1942-ben létrehozott hajdúdorogi Magyar Görög Katolikus Fiúlíceum és Kántor -Tanítóképző Intézet helyén.

1998-ra felépült a régi kolostor- épület köré az az épületkomplexum, amely otthont ad az oktatási épületnek, a kápolnának és a diákotthonnak.

2006. szeptember 1-jétől a Hajdúdorogon található görög katolikus oktatási intézményeket összevonva közös igazgatású, többcélú közoktatási intézményként működtünk tovább, GÖRÖG KATOLIKUS OKTATÁSI KÖZPONT néven.

A közös igazgatású közoktatási intézmény önálló intézményegységek keretében különböző típusú közoktatási intézmények feladatait látja el.

Ezek nálunk a következők:

 • óvodai nevelés
 • általános iskolai nevelés, oktatás
 • 4 és 6 évfolyamos gimnáziumi képzés
 • mezőgazdasági és vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos szakközépiskolai képzés.

A gimnáziumban általános tantervű, középiskolai képzés folyik.

Oktatásunk során nagy hangsúlyt fektetünk:

 • a nyelvoktatásra (angol, német + 2 óra),
 • az informatika oktatásra (ECDL vizsga),
 • az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítésre minden területen.

A tanórán kívüli lehetőségek:

 • versenyekre való felkészítés,
 • tehetséggondozás,
 • felzárkóztatás,
 • EURO nyelvvizsgára való felkészítés, és vizsgáztatás az intézményünkben,
 • különböző szakkörök, mint például: virágkötészeti, tűzzománc, ikonfestő, sportszakkörök, filmklub, makettező kör, íjászat, énekkar, kántorképzés.

Szakközépiskolánkban cél az érettségire való felkészítés mind közép, mind emelt szinten. A tanulók ezért ugyanazokat a közismereti tantárgyakat tanulják, mint a gimnáziumban. A különbség annyi hogy a szakközépiskolában egy idegen nyelv kötelező, s ezen kívül szakmacsoportos alapozó képzésben is részesülnek.

A mezőgazdasági képzés során tanulóink megismerkedhetnek a mezőgazdaság valamennyi ágazatával, például növénytermesztéssel, kertészettel, állattenyésztéssel, műszaki ismeretekkel. Az érettségi után lehetőség van a technikusi képzés megszerzésére is. A vendéglátás- és idegenforgalom szakközépiskolai képzés során betekintést nyernek az idegenforgalom, a turizmus, a vendéglátás rejtelmeibe, megismerik a szállodák tevékenységét, a szállodai üzem- és munkaszervezést, a marketing feladatait, szerepét.

Diákotthon bemutatása

Tanulóinknak több mint fele az intézmény diákotthonában lakik, hiszen intézményünk országos beiskolázású. Általában minden második héten utazhatnak haza tanulóink. A bent maradó hétvégén, szombaton is van tanítás, de így biztosítani tudjuk a hosszabb szüneteket. A hat évfolyamos képzés hetedik és nyolcadik évfolyamán ötnapos tanítás van. A kollégiumi időben a szilenciumok mellett rendszeres csoportfoglalkozások, szakkörök, kirándulások, egyéni foglalkozások színesítik diákjaink mindennapjait.

Ami számunkra fontos:

 • Színvonalas és eredményes oktatás:
  • sikeres érettségi,
  • versenyeredmények,
  • nyelvvizsga-eredmények,
  • sporteredmények.
 • Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások sokszínűsége
 • Nevelés
  • Egyházi intézmény lévén különös gondot fordítunk az erkölcsi nevelésre. A keresztény értékeket hangsúlyozzuk, szem előtt tartva az örök emberi értékeket is. Ezen értékek vállalása, az arra való törekvés, hogy e tulajdonságok belső sajátosságunkká váljanak, nagymértékben elősegítik a közösség kialakulását. Egy olyan közösségét, amelynek minden egyes tagja különösen figyel egymásra, ahol tudja segíteni a másikat, és felelősséggel tartozik iránta.
AulaAula
Belső udvarBelső udvar
DiákotthonDiákotthon
Kolostor épületKolostor épület
Új épületÚj épület
KápolnaKápolna