Népszavazás 2016

Körzetleíró lista (utcajegyzék)

Helyi Választási Iroda (HVI) elérhetőségei

Népszavazás 2016.10.02.Népszavazás 2016.10.02.

Közlemény

Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja szerint a HVI közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról.

Magyarország Köztársasági Elnöke a 233/2016. (VII.5.) KE Határozatában 2016. október 2. napjára (vasárnapra) országos népszavazást tűzött ki.

A népszavazásra feltett kérdés: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

Hajdúdorog városában a szavazás helye az alábbi címeken valósul meg:

Szavazókör sorszámaSzavazókör címeAkadálymentesA települési szintre bejelentkezettek és az átjelentkezéssel szavazók számára kijelölt
001. szavazókörTokaji u. 4. Igen Igen
002. szavazókörSarok utca 1. Igen
003. szavazókörBöszörményi u. 17. Igen
004. szavazókörAdy E. u. 25. Igen
005. szavazókörKórház u. 27.
006. szavazókörNánási u. 9.
007. szavazókörMéntelep u. 14.
008. szavazókör Tokaji u. 81.

A Nemzeti Választás Iroda elkészítette a 2016. évi országos népszavazás szavazókör-kereső alkalmazását. Az alkalmazás internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépekről érhető el az NVI honlapjának következő címéről: http://www.valasztas.hu/dyn/onepsz201610-mapedit/onepsz201610/map/index_frame_noborder.html

A választópolgároknak a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést a Nemzeti Választási Iroda 2016. augusztus 6-15. között küldi meg. Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti, a Helyi Választási Irodától 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig új értesítőt igényelhet.

A szavazóköri névjegyzék 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig tekinthető meg a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatalban (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. fsz. 5. iroda, anyakönyvvezetői helyiség) hivatali munkaidőben. Névjegyzékkel kapcsolatos kérdések az 52/572-135 telefonszámon tehetők fel.

Polgármesteri Hivatali munkaidő:

 • Hétfő, Szerda és Csütörtök: 7.30-16.00 óráig,
 • Kedd: 7.30-18.00 óráig,
 • Péntek: 7.30-16.00 óráig tart.

Szavazni a szavazás napján 2016. október 2-án (vasárnap) 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye, átjelentkezés esetén tartózkodási helye szerinti szavazókörben lehet. A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel. Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település megnevezését tartalmazza (4087 Hajdúdorog), a 001. szavazókörben 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. (Polgármesteri Hivatal) szavazhatnak.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő érvényes igazolvány(ok) valamelyikének bemutatásával:

A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát:

 • magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),
 • magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),
 • magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) vagy
 • fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal
és lakcímét
 • lakcímkártyával (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény vagy a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány is elfogadható, ha tartalmazza a lakcímet),
 • fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal
vagy személyi azonosítóját
 • lakcímkártyával,
 • hatósági bizonyítvánnyal vagy
 • személyazonosító jelről szóló igazolással.

Fontos, hogy az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapot és a borítékot, melyek átvételét aláírással igazolja.

Szavazni az „Igen” vagy a „Nem” melletti körbe írt, két egymás metsző vonallal (pl. X vagy +) lehet.

A szavazást követően a szavazólap a borítékba helyezhető. Ezt követően a szavazólapot a szavazóurnába kell helyezni.

I.) Ha a szavazás napján Magyarországon, azonban a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén – tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat.

Az átjelentkezés iránti kérelmet a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának (a település jegyzőjének) legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig nyújthatja be személyesen, levélben vagy a www.valasztas.hu oldalon. Személyes ügyintézés esetén a bejelentett, lakcímkártyán szereplő tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is benyújtható a kérelem. Az átjelentkező választópolgár 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

II.) Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a szavazás napján külföldön szeretne élni a választójogával, külképviseleten (nagykövetségen, főkonzulátuson) adhatja le szavazatát.

A külképviseleten való szavazáshoz a választópolgárnak kérelmeznie kell a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16 óráig a magyarországi lakóhelye szerinti jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben vagy a www.valasztas.hu oldalon.

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16.00 óráig módosíthatja a Ve. 259. § (3) bekezdés b) pontja szerinti adatot. [Ve. 261. § (1) bekezdés]

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből. [Ve. 261. § (2) bekezdés]

III.) Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének

 • a) legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy
 • b) 2016. október 2-án, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. [Ve. 103. § (2) bekezdés]

Ha a választópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de másik szavazókör területén – tartózkodik, erre a címre is igényelhet mozgóurnát. Ebben az esetben először át kell jelentkeznie a tartózkodási helye szerinti településre. Az átjelentkezést követően lehet mozgóurnát kérni.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag a mozgóurnával történő szavazást veheti igénybe!

A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten ügyfélkapun, valamint a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) keresztül is. A kérelem levél útján is eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási irodába (a mozgóurna iránti kérelmet arra a településre kell küldeni, ahol a névjegyzékben szerepel), ehhez a www.valasztas.hu honlapról tölthet le nyomtatványt. A lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában természetesen személyes ügyintézésre is van lehetősége. A mozgóurna iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott útján is benyújtható.

A népszavazási kampányidőszak 2016. augusztus 13-tól 2016. október 2-án 19.00 óráig tart.

A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2016. szeptember 16-án 16.00 óráig lehet bejelenteni.

A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatalban (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4., telefonszám: (52) 572-135, e-mail: jegyzo@hajdudorog.hu) működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.

Czifráné dr. Urgyán Ilona
Helyi Választási Iroda vezetője